Publiczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Bardzicach

 • Kalendarium

  Środa, 2019-01-16

  Imieniny: Mascelego, Walerii

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 339930
  • Do końca roku: 349 dni
  • Do wakacji: 156 dni

Szkoła wolna od dopalaczy


W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła uczestniczyła w konkursie "Szkoła wolna od dopalaczy". Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze soba zażywanie dopalczy i innych używek psychoaktywnych.

W ramach uczestnictwa w konkursie uczniowie pod opieką nauczycieli mieli do wykonania 9 różnych zadań.


 

Zadanie 1.

W ramach realizacji zadania 1 uczniowie klasy VI pod kierunkiem Pani Danuty Bazydło zainscenizowali sytuacje, w których potrafimy wykazać sie postawa asertywną i odmówić, gdy ktoś zachęca nas do używek. Uczniowie po przedstawieniu odpowiadali na pytania, komu można zaufać, do kogo należy zwracać się o pomoc oraz jakie szkody zdrowotne i społeczne niesie za sobą używanie dopalaczy.


Przedstawienie w obiektywie aparatu.

Zadanie 2.

 

W ramach godzin do dyspozycji wychowawcy „Zajęcia z wychowawcą”  w klasach IV – VI przeprowadzono konwersatoria na temat ”Dopalacze – jak się przed tym bronić”. Zagadnienia związane z problemem używek i dopalaczy zostały ujęte w Szkolnym Programie Profilaktyki oraz Szkolnym Programie Wychowawczym, które zostały zaakceptowane przez całą społeczność szkolną; nauczycieli, rodziców i uczniów. W ramach programów przewidziano zajęcia z tematyką poświeconą wpływowi używek i dopalaczy na organizm ludzki, jak być asertywnym, jak umieć odmawiać. Podczas konwersatoriów uczniowie przygotowali swoje wystąpienia,  dyskutowali na temat właściwego zachowania. Wypowiadali się  na temat asertywnego zachowania. Omawiali jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia: informować rodziców, nauczycieli, osoby dorosłe. Podobne zagadnienia były również poruszane przez wychowawców klas I – III, w ramach edukacji zdrowotnej.


Zadanie 3.

W ramach zadania 3 uczniowie przeprowadzili kampanię informacyjną pod nazwą "Nie daj się wypalić". W tym celu opracowali ulotkę, którą rozdawali na terenie szkoły uczniom wszystkich klas, na terenie szkoły w Mazowszanach oraz będą rozdawać podczas festynu rodzinnego, który odbędzie się na terenie szkoły 1.06.2016 roku. Ulotka zamieszczona została równiez na stronie internetowej szkoły.

Zadanie 4

W szkole zorganizowano konkurs plastyczny. Zadaniem uczniów było wykonanie plakatu pod tytułem „Stop dopalaczom”. W konkursie wzięło udział 25 uczniów z klas IV – VI. Prace uczniów zostały zaprezentowane na wernisażu na korytarzu szkolnym. Wyniki konkursu:

I miejsce – Piotr Górnik klasa VI

II miejsce – Maciej Dziuba – klasa IV

III miejsce – Wioleta Kowalczyk – klasa V

Wyróżnienie: Nina Utkowska z klasy IV i Natalia Budzyńska z klasy V.


Zadanie 5

W ramach realizacji zadnia 5 zostało zorganizowane spotkanie uczniów klas V i VI z pracownikiem szpitala w Radomiu, z wydziału detoksykologii. Pani doktor zwracała uwagę uczniom na temat szkodliwości zażywania narkotyków, a w szczególności dopalaczy. Opowiadała czym są dopalacze, jak reaguje na nie organizm ludzki.

W dniu 17 listopada 2015 roku rodzice naszych uczniów uczestniczyli w spotkaniu z panią Mirosławą Grzeszczyk pracownikiem Powiatowego Szpitala w Krychnowicach w Radomiu. Pani Mirosława Grzeszczyk poprowadziła warsztaty na temat narkotyków i dopalaczy. Spotkanie miało formę wykładu oraz warsztatów. Dokumentacja fotograficzna:

http://www.pspbardzice.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=mg,28&s=6#txt

25 stycznia 2016 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas IV, V i VI z pielęgniarką szkolną Panią Zofią Jaworską. Pani pielęgniarka w swojej prelekcji przestrzegała dzieci przed wpływem używek na organizm ludzki oraz zdrowie człowieka. Dużo uwagi poświęciła dopalaczom. Dokumentacja fotograficzna spotkania :

http://www.pspbardzice.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=mg,28&id=377&action=show


Zadanie 6

 

W ramach zadania 6 zorganizowano dla uczniów praktyczne zajęcia, podczas których uczniowie uczyli się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia poprowadziła szkolna koordynatorka Pani Wanda Węgrzycka. Uczniowie klasy VI demonstrowali pokazy udzielania pierwszej pomocy medycznej najmłodszym – wychowankom oddziału przedszkolnego. Ponadto zajęcia z udzielania pierwszej pomocy odbyły się w klasach IV i V. Szkoła współpracuje z WOŚP, dlatego tez wychowankowie klasy ‘O” i klasy VI otrzymali swoje pierwsze apteczki.


Zadanie 7

Uczniowie pod kierunkiem opiekuna Szkolnego Koła Profilaktyki Pani Danuty Bazydło na spotkaniu opracowali wzór listy na której mogli  podpisywać się przedstawiciele społeczności lokalnej i szkolnej. Wzór w załączniku. Na korytarzu szkolnym został ustawiony baner, informujący o zbieraniu podpisów do „Paktu przeciwko dopalaczom”. Uczennice zachęcały do składania podpisów. Zebraliśmy ponad  100 podpisów. Podpisał się min. Wójt Gminy Kowala Pan Tadeusz Osiński, Przewodniczący Rady Gminy Kowala Pan Tadeusz Marczykowski, dyrektor szkoły Pan Arkadiusz Bazydło, nauczyciele, pracownicy administracji, obsługi i rodzice.


Zadanie 8

W ramach realizacji zadania 8 postanowiono dokonać projekcji wywiadu „Wstrząsające wyznanie uzależnionego”, który był prezentowany w programie UWAGA TVN. Film skierowano do uczniów klasy VI – najstarszej grupy w szkole. By dokonać projekcji filmu, zapytaliśmy rodziców uczniów klasy VI, czy wyrażają zgodę, aby dzieci mogły go obejrzeć. Otrzymaliśmy takie zgody na piśmie. 12 maja 2016 roku podczas zajęć do dyspozycji wychowawcy przedstawiliśmy wywiad. W czasie projekcji na sali panowała cisza, uczniowie z pełną uwagą, skupieniem obejrzeli film.

 

Po zakończeniu projekcji rozpoczęła się dyskusja. Każdy uczeń swoje myśli mógł wyrazić na piśmie:

 

Uczennica 1:

 

Moim zdaniem ten film pokazuje, co dopalacze czy wszelkie narkotyki robią z człowiekiem. Bardzo poucza i skłania do refleksji. Podczas namawiania przez kolegów, warto pomyśleć o skutkach jakie są z tym związane oraz jakie szkody przynosi ich zażycie. Po jednym razie można się już uzależnić. Dlatego warto zachować trzeźwy umysł.

 

Uczennica 2:

 

Po obejrzeniu wywiadu z osobą uzależnioną jestem pewna, że nigdy tego nie zażyję. To co dopalacze mogą zrobić z człowiekiem jest okropne. Zwierzenia tego pana były przerażające. Zaczął palić marihuanę juz w wieku 14 lat. Później chciał spróbować czegoś nowego, mocniejszego. Mówił, żę jeśli wziął małą dawkę był w błogostanie, lecz przy większej ilości miał halucynacje. Narkotyki i dopalacze to najgorsza rzecz na świecie.

 

Uczennica 3:

 

Uważam, że film był bardzo pouczający. Dał nam do myślenia, jakie przerażające skutki może mieć branie dopalaczy i innych środków odurzających. Myślę, że po jego obejrzeniu będę bardziej rozważniej podchodzić do życia.

 

 

 

 

 

Uczennica 4:

 

Moim zdaniem, ten mężczyzna zepsuł sobie Zycie. Ma synka, którego nie może wychować, nawet dlatego, że nie mówi wyraźnie. Ja na pewno nigdy nie dotknę dopalaczy, narkotyków i innych używek. Oglądając ten film po prostu nie wierzyłam, że człowiek może mieć aż takie problemy ze zdrowiem i wyniszczony organizm przez dopalacze. Naprawdę nie warto….

 

Uczeń 1:

 

Myślę, że nie warto brać dopalaczy, czy narkotyków, bo może to doprowadzić do utraty zdrowia lub popsucia swojego życia. Nigdy bym tego nie wziął.

 

Uczeń 2:

 

Moim zdaniem, nie warto brać wszelkich dopalaczy, czy innych środków odurzających ponieważ to uzależnia. Film był bardzo ciekawy i wstrząsający. Dlatego nie warto zażywać dopalaczy. Jeśli ktoś będzie mnie namawiał do wzięcia powiem NIE.

 

Link do filmu:

 

http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/wstrzasajace-wyznanie-uzaleznionego,181259.html


Zadanie 9

W ramach realizacji zadania 9 na lekcjach z wychowawcą zostały zainscenizowane sytuacje, które podsumowały zdobytą wiedzę przez uczniów na temat dopalaczy i inny środków odurzających, ich szkodliwości dla organizmu ludzkiego. Uczniowie przedstawiali sytuacje wymagające umiejętności odmawiania, bycia asertywnym. W ramach pokazanych inscenizacji uczniowie:

 

 1. Uświadamiali pozostałym kolegom jak odmawiać, gdy ktoś częstuje nas nieznaną substancją lub namawia do wzięcia narkotyku, zapalenia papierosa, czy tez napicia się alkoholu.
 2. Pokazywali jak być asertywnym, mieć własne zdanie, nie ulegać wpływom kolegów.
 3. Uczyli odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie.
 4. Mówili o konsekwencjach prawnych wynikających z zażywania środków odurzających i ich rozpowszechniania.
 5. Omówili szkodliwość tych środków na organizm ludzki.