Publiczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Bardzicach

 • Kalendarium

  Środa, 2019-01-16

  Imieniny: Mascelego, Walerii

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 339912
  • Do końca roku: 349 dni
  • Do wakacji: 156 dni

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego (2018/2019)

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kowala dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Bardzicach przedstawia terminy rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019. Wnioski o kontynuację wychowania przedszkolnego lub o przyjęcie do oddziału przedszkolnego działajacego przy szkole należy odbierać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły.


1. Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego - od 1.02.2018 do 9.02.2018.


2. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: postępowanie rekrutacyjne - od 12.02.2018 roku do 2.03.2018 roku (postępowanie uzupełniające od 11.04.2018 roku do 17 kwietnia 2018 roku).


3. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną: w postępowaniu rekrutacyjnym - od 5.03.2018 roku do 22.03.2018 roku (postępowanie uzupełniające od 20.04.2018 roku do 7 maja 2018 roku).


4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego: postępowanie rekrutacyjne do 26.03.2018 roku godzina 14.00. (postępowanie uzupełniające do 16.05.2018 roku godzina14.00.)


5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: w postępowaniu rekrutacyjnym do 6.04.2018 roku godzina 15.00. (postępowanie uzupełniające do 16.05.2018 roku do godziny 15.00).


6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną liisty kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: w postępowaniu rekrutacyjnym do 9.04.2018 roku do godziny 11.00. (postępowanie uzupełniające do 18.05.2018 roku do godziny 11.00).


Procedura przyjęcia do oddziału przedszkolnego:


Wniosek o kontynuację:


Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego: