Publiczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Bardzicach

 • Kalendarium

  Środa, 2019-01-16

  Imieniny: Mascelego, Walerii

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 339926
  • Do końca roku: 349 dni
  • Do wakacji: 156 dni

Regulamin dowozu autobusami szkolnymi

Regulamin przewozu uczniów autobusami szkolnymi 

Regulamin przewozu uczniów autobusami szkolnymi 

 1. Autobusami szkolnymi mogą być przewożeni tylko uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Bardzicach.
 2. Za przewóz uczniów odpowiada Urząd Gminy  w Kowali.
 3. Uczniowie na odjazd autobusu powinni oczekiwać w wyznaczonym ku temu miejscu.
 4. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do odjazdu autobusem o dokładnie określonej            w planie dowożenia uczniów godzinie.
 5. W razie zmiany planu zajęć, o godzinie odjazdu uczniów ze szkoły decyduje dyrektor szkoły, odpowiedzialny za plan dowożenia uczniów.
 6. Uczniowie, którzy z własnej przyczyny nie odjadą ze szkoły właściwym kursem, ze szkoły powinni być odebrani przez rodziców.
 7. Do autobusu uczniowie wchodzą pojedynczo, zdejmując plecaki. Prawidłowość wchodzenia i wychodzenia kontroluje opiekun jeżdżący autobusem.
 8. W autobusie w czasie jazdy i na postoju nie wolno :
 • niszczyć krzeseł,
 • chodzić,
 • bić się, przepychać,
 • krzyczeć,
 • rzucać różnymi przedmiotami.

Wszyscy uczniowie zobowiązani są do wykonywania poleceń opiekuna w danym autobusie.

10.Uczniowie, którzy permanentnie nie stosują się do powyższego regulaminu nie będą mogli być dowożeni do szkoły autobusami szkolnymi.