Publiczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Bardzicach

 • Kalendarium

  Środa, 2019-01-16

  Imieniny: Mascelego, Walerii

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 339936
  • Do końca roku: 349 dni
  • Do wakacji: 156 dni

Realizacja projektu IMPACT

Sprawozdanie z realizacji programu IMPACT

Projekt IMPACT - realizowany przez konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzą reprezentanci Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (d. Fundacja Dzieci Niczyje) oraz Fundacji Praesterno - lidera konsorcjum. Projekt jest finansowany i monitorowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencję wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Innowacje Społeczne”.

Projekt ma charakter proflaktyczno-edukacyjny, a jego celem jest pomoc uczniom w bezpiecznym korzystaniu z komputera / internetu oraz wspieranie ich w radzeniu sobie z rówieśniczą cyberprzemocą.

INTERDYSCYPLINARNY

MODEL

PRZECIWDZIAŁANIA

AGRESJI

CYBERPRZEMOCY

TECHNOLOGICZNEJ

Wśród 18 uczniów klasy 7, PSP im. Noblistów Polskich w Bardzicach zrealizowany został program IMPACT.

Realizacja projektu trwała od 8 lutego do 12 maja 2018r. na zajęciach: wychowawczych; informatyki.

Program obejmował oddziaływania o charakterze interdyscyplinarnym, których celem było:

1. Rozwijanie i wzmacnianie kompetencji indywidualnych oraz społecznych mogących ograniczać zachowania agresywne,
tj. m.in. stymulowanie empatii, inteligencji emocjonalnej, ćwiczenie przyjmowania perspektywy innych, refleksyjnego trybu przetwarzania informacji, zwiększenie kompetencji w zakresie efektywnej komunikacji.

2. Redukcja czynników ryzyka cyberwiktymizacji, cybersprawstwa oraz zachowań świadków wzmacniających agresję elektroniczną, modyfikacja zachowań niepożądanych w kierunku intensyfikacji konstruktywnych, twórczych działań w sieci.

3. Zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania młodzieży w sieci, budowanie świadomości na temat własnej prywatności i ochronie prywatnych treści oraz edukacja o odpowiedzialności za działania w sieci.

Projekt rozpoczął się dwudniowym szkoleniem dla nauczycieli (psychologów, pedagogów), przygotowujący ich do przeprowadzenia cyklu 10 lekcji profilaktycznych. Ten moduł programu miał miejsce w Warszawie, w piątek 8 lutego. Po podpisaniu umowy i porozumienia wolontariackiego, konsultacjach metodycznych, otrzymaniu narzędzi – nauczyciel Wanda Węgrzycka realizowała z uczniami klasy 7 innowacyjny projekt profilaktyczno - edukacyjny.

Dzięki uprzejmości pana dyrektora Arkadiusza Bazydło, pozyskaniu zgód rodziców możliwa była:

- realizacja w okresie od 12 lutego do 11 maja br. programu profilaktyczno-edukacyjnego w wymiarze 10 tematów (na 16 godzinach lekcyjnych) w klasie 7;

- ewaluacja programu poprzez: przeprowadzenie na dostarczonych przez konsorcjum formularzach pretestu i postesu w grupie eksperymentalnej (klasa 7 z Bardzic) i kontrolnej (klasa 6); wypełnienie po każdej lekcji na formularzu dostarczonym przez konsorcjum informacji zwrotnej o przebiegu lekcji (ankiety).

90% uczniów klasy 7 aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczyła w zajęciach.

Większości zajęcia bardzo się podobały. Wiele osób deklarowało, że dowiedzieli się czegoś nowego.

Realizację lekcji ułatwiały tablice interaktywne rozmieszczone w klasopracowniach.

 

Plan realizacji zagadnień programu IMPACT

L.p.

data

numer lekcji

temat

Lekcja IMPACT

 1.  

13 lutego

L 20 i

Zasady udziału w projekcie IMPACT

 

 1.  

16 II

L 19 i

Zasady udziału w projekcie IMPACT

 

 1.  

20 II

L 21 i

Ja w świecie cyfrowym

1

 1.  

23 II  

L 20 i

Przygotowanie mobilnej platformy

 

 1.  

27 II  

L 22 i

Przygotowanie mobilnej platformy 

 

 1.  

2 marca

L 21 i

Sekrety każdy widzi. Jak trudno złamać hasło.

2

 1.  

6 III

L 26 gw

Robot we mnie. O automatyzmach.

3

 1.  

6 III

L 23 i

Sekrety każdy widzi. Jak trudno złamać hasło?

2

 1.  

9 III

L 22 i

Komputerowe niszczarki tajemnic

2

 1.  

13 III

L 27 gw

Jak można sterować robotem? O samokontroli.

4

 1.  

13 III

L 24 i

Samokontrola on-line

4

 1.  

20 III

L 25 i

Czego nie potrafi żaden robot?

5

 1.  

23 III

L 23 i

Czego nie potrafi żaden robot?

5

 1.  

27 III

L 30 gw

Jak trafnie rozpoznać emocje – anagramy.

5

 1.  

27 III

L 26 i

Zgłoszenie do 116 111

5

 1.  

6 kwietnia

L 24 i

Zgłoszenie do 116 111

5

 1.  

6 IV

L 7 wdz

Uzależnienia behawioralne

6

 1.  

10 IV

L 31 gw

Jak nie krzywdzić innych w klasie – o cyberbullingu

7

 1.  

10 IV

L 27 i

Wprowadzenie – cyberbuiling

8

 1.  

13 IV

L 25 i

Wprowadzenie – cyberbuiling

8

 1.  

13 IV

L 8 wdz

Odpowiedzialne i skuteczne działania – perspektywa ofiar, świadków i sprawców

9

 1.  

17 IV

L 32 gw

Jasna strona internetu-prorozwojowe i prospołeczne korzyści sieci.

10

 1.  

17 IV

L 28 i

Jasna strona internetu – korzyści rozwojowe.

10

 1.  

24 IV

L 29 i

Internet – postawy i zachowania - ewaluacja

 

 1.  

27 IV

L 26 i

Internet – postawy i zachowania - ewaluacja

 

Zastosowane skróty:

i – informatyka

gw – godzina do dyspozycji wychowawcy

wdz – wychowanie do życia w rodzinie

Nauczyciel – przeprowadził 25 h.