Publiczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Bardzicach

 • Kalendarium

  Czwartek, 2018-11-15

  Imieniny: Amielii, Idalii

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 325192
  • Do końca roku: 46 dni
  • Do wakacji: 218 dni

Nasze działania


Nasze działania:


 ROK SZKOLNY 2016/2017

W ramach pracy koła realizowano ogólnopolski projekt w ramach konkursu „Szkolny wolontariat”. Ponadto:

 1. Akcja „Wietrzenie Szaf” – zbiórka odzieży na potrzeby ubogich mieszkańców gminy Kowala
 2. Wybór najbardziej aktywnego wolontariusza naszej szkoły – Daria Dziuba, kl. VI. Udział w Gali Wolontariatu w świetlicy „Szansa” w Kowali.
 3. Udział w akcji „Pomóżmy Mateuszowi wygrać z białaczką”. Zbiórka pieniędzy na fundację dzieciom „Zdążyć z pomocą”.
 4. Przygotowanie dekoracji na uroczystość ślubowania klasy I.
 5. Wykonanie kartek świątecznych  na potrzeby ogólnopolskiej  akcji charytatywnej „Szlachetna paczka”.
 6.  Przygotowanie jasełek dla środowiska szkolnego i lokalnego - wystawienia w dniach 21 grudnia i 6 stycznia.
 7. Udział w corocznej akcji dokarmiania ptaków w okresie zimy.
 8.  Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów mających problemy w nauce.
 9. Przeprowadzenie ogólnoszkolnej pogadanki na temat „Co to jest wolontariat?”
 10. Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły.
 11. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego n.t.  „Pomocna dłoń”.
 12. Udział w ogólnopolskiej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 13.  Wykonanie dekoracji do II Gminnego Konkursu Recytatorsko- Literackiego.
 14.  Przeprowadzenie akcji „Czyścioch”.
 15.  Szkolna akcja „Poczytaj mi kolego”

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

1) W tym roku szkolnym 2015-16 nasz  Klub Wolontariatu po raz kolejny włączył się w akcję zbiórki odzieży organizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Nasi uczniowie i ich rodzice przynieśli duże ilości ubrań, które zostały przekazane dla potrzebujących z terenu gminy Kowala.

 

2) Nasz klub wziął udział w akcji bicia  rekordu Polski w kategorii „Najdłuższy łańcuch z papierowych talerzyków”. Akcja trwała nieprzerwanie 24 godziny     w dniach od 2 do 3 października. Rozpoczęła się o godz. 9 w piątek, a zakończyła również o godz. 9 w sobotę. Nasi wolontariusze zebrali prawie 200 talerzyków, z których powstał  naprawdę długi łańcuch.

 

3) W październiku 2015  nasza grupa wolontariuszy wzięła udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pod tytułem „Magazyn św. Mikołaja” organizowanym przez Polską Fabrykę Dobra w Gorzowie Wielkopolskim.

 

4) Pod koniec października na cmentarzu parafialnym  wolontariusze porządkowali groby nieznanych żołnierzy oraz nauczycieli pracujących kiedyś w naszej szkole. Złożyli kwiaty i zapalili znicze.

 

 

5) Wizyta w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Radomiu na „ Jesiennym spotkaniu”. W trakcie prezentowany był krótki program artystyczny i serwowany słodki poczęstunek.

 

6) Zorganizowanie akcji pod hasłem „Potrafię się dzielić”- zbiórka słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka w Radomiu.

 

4 grudnia 2015 roku w naszej szkole wolontariusze przeprowadzili zbiórkę słodyczy dla dzieci z domu dziecka znajdującego się przy ul. Kolberga w Radomiu. Ilość zebranych słodyczy wskazuje na ogromną  życzliwość i hojność całej naszej społeczności szkolnej. Wiemy, że ta mikołajkowa  akcja sprawiła radość nie tylko tym, którzy przyjęli  prezenty, ale również naszym wspaniałomyślnym darczyńcom.

 

Wykonanie ozdób bożonarodzeniowych dla darczyńców akcji „Szlachetna Paczka”.

 

 W ramach współpracy z GOPS w Kowali członkowie  Klubu Wolontariusza własnoręcznie wykonali przepiękne, oryginalne bombki, szopki, choinki. Ozdoby świąteczne zostaną wręczone tym, którzy otworzyli swoje serca i pomogli najbardziej potrzebującym rodzinom z terenu naszej gminy. Po raz kolejny nasi wolontariusze wykazali wielki kunszt i zaangażowanie w pracę społeczną.


 

7) Gminna gala klubów wolontariatu- udział.


 

8) 26 stycznia 2016  nasi uczniowie zaprezentowali jasełka bożonarodzeniowe w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Radomiu. Spotkanie z wychowankami ośrodka i ich opiekunami przebiegło w miłej, wciąż jeszcze ciepłej, świątecznej atmosferze. Wspólne kolędowanie i przypomnienie wydarzenia przyjścia na ziemię Zbawiciela pozwoliło zacieśnić więzy przyjaźni i wolę dalszej współpracy.


 

9) W dniach od 19-26 lutego 2016 po raz kolejny w naszej szkole trwała akcja  „Podaj łapę”, organizowana przez Klub Wolontariatu we współpracy z GOPS w Kowali. Uczniowie wszystkich klas odpowiedzieli na prośbę o pomoc dla zwierząt ze schroniska w Radomiu i przynieśli stare koce i ubrania oraz duże ilości karmy (ok. 50kg). Wszystkim zaangażowanym w akcję dziękujemy!


 

10)W marcu bieżącego roku wolontariusze z kl. VI przygotowali inscenizację wiersza pt. „Rzepka” J. Tuwima i zaprezentowali ją przed społecznością naszej szkoły. Reakcja widowni utwierdziła aktorów w przekonaniu, że występ był bardzo udany.


 

11)Wielkim uznaniem i popularnością cieszyła się akcja pod hasłem „Dzielimy się wielkanocnym jajkiem”. Całe przedsięwzięcie polegało na zbiórce świeżych jaj. Wolontariusze zgromadzili ich 400 sztuk. W piątek, 18 marca 2016 podzieliliśmy się nimi z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym, Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Słoneczny Dom” oraz Caritas-em w Radomiu. Każda z w/w instytucji otrzymała również samodzielnie zaprojektowaną i wykonaną kartkę świąteczną z życzeniami.

 


 

ROK SZKOLNY 2014/2015


1)  Od kilku lat współpracujemy z OREW w Radomiu. Nasi uczniowie i podopieczni OREW spotykają się przy różnych okazjach min. Festynu Rodzinnego organizowanego w naszej szkole, Święta Pieczonego Ziemniaka, Dnia Godności. Nasi wolontariusze przygotowują niespodzianki z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, którymi obdarowują się podczas spotkań.

 

2)  „Wietrzenie szaf”.   Nasz klub włączył się w gminną akcję zbiórki odzieży dla najbardziej potrzebujących. Uczniowie zebrali duże ilości ubrań, które zostały przekazane dla GPOS w Kowali.

 

3)  Zdolni uczniowie przez cały rok szkolny pomagają uczniom mającym problemy w nauce głównie z matematyki, j. angielskiego i j. polskiego.

 

4)  W tym roku szkolnym Klub Wolontariuszy z pomocą opiekunów przygotował montaż słowno-muzyczny oraz wykonał dekorację z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

 

5) Tradycyjnie pod koniec października na cmentarzu parafialnym  wolontariusze porządkowali groby nieznanych żołnierzy oraz nauczycieli pracujących kiedyś w naszej szkole. Złożyli kwiaty i zapalili znicze.

 

6)  Przez całą zimę członkowie naszego klubu dokarmiali zwierzęta. Z pomocą rodziców budowali karmniki, przynosili zboże i inne smakołyki dla ptaków.

 

7)  Po raz kolejny nasi wolontariusze wykonywali ozdoby bożonarodzeniowe na potrzeby akcji ,,Szlachetna Paczka” organizowanej przez GOPS w Kowali.

 

8)  Wolontariusze naszej szkoły rozpropagowali zbiórkę słodyczy dla dzieci z ubogich rodzin naszej gminy. Inicjatorem akcji był GOPS w Kowali.

 

9) Od kilku lat uczniowie naszej szkoły, w tym członkowie wolontariatu, angażują się w akcję ,,Góra Grosza”, pomagając w ten sposób potrzebującym.

 

 

10) W styczniu został przeprowadzony konkurs plastyczny pt. ,,Jestem wolontariuszem…” Prace odzwierciedliły różnorodność działań naszego klubu. Uczestnicy otrzymali symboliczne upominki.

 

11)We współpracy z GOPS w Kowali nasz klub włączył się w akcję ,,Podaj łapę” polegającą na zbiórce żywności i rzeczy dla bezdomnych zwierząt. Zgromadzono duże ilości karmy, koców i starych ubrań, które przekazano schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu.

 

12) W marcu nasz klub wziął udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym organizowanym przez Fabrykę Aktywności Młodych w Gorzowie Wielkopolskim: ,,Moja wymarzona kopalnia czekolady” –Prace mają być wykorzystane w tegorocznej kampanii "Polska Fabryką Dobra". Konkurs jest częścią projektu skierowanego do gmin w całej Polsce, nakierowanego na poszukiwanie i wdrażanie nowych form budowania pozytywnego wizerunku wolontariatu młodzieżowego i zachęcania dzieci i młodzieży do uaktywniania się w środowisku lokalnym.

 

13) Od połowy marca trwała zbiórka czekoladowych łakoci w ramach akcji ogólnopolskiej ,,Kopalnie czekolady w naszej gminie”. Uczniowie postanowili zorganizować Bal Czekoladowy, na który zaprosili młodsze dzieci z naszej gminy.

 

14) Od 23-29 marca trwał  Tydzień Dobrych Uczynków. Akcja została ogłoszona przez Fabrykę Aktywności Młodych w Gorzowie Wielkopolskim. Nasi klubowicze czyniąc drobne, dobre uczynki pokazali, jak można przynosić radość innym.

 

15) Klub Wolontariatu zadbał o wykonanie dekoracji na akademię z okazji Dnia Patrona obchodzonego 24 lutego. Dodatkowo wolontariusze aktywnie włączyli się w przygotowanie prezentacji przybliżających postaci Noblistów Polskich.

 

16)18 kwietnia w sobotę po raz kolejny nasi wolontariusze wzięli czynny udział w gminnej akcji ,, Czyścioch”. Porządkowali teren wokół szkoły, kościoła oraz przydrożne rowy na terenie Bardzic.

 

17) W dniach od 20-21 kwietnia gościli w naszej szkole wolontariusze z Hiszpanii, którzy współpracują z GOPS w Kowali. Przybliżyli naszym uczniom geografię, kulturę i język swojego kraju. Bawili się z najmłodszymi, a starszym prezentowali ciekawostki o Hiszpanii i uczyli podstawowych zwrotów językowych.

 

18) Wolontariusze włączyli się w przygotowanie Festynu Rodzinnego organizowanego w dniu 29maja. Z pomocą opiekunów wolontariatu  przygotowali program artystyczny w j. angielskim: „Jasper and a hundred hares” oraz występ klaunów, którzy tańczyli i śpiewali na scenie. Gościliśmy także podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radomiu wraz z wychowawcami i rodzicami.

 

 

19) Przez cały rok w naszej szkole trwała akcja zbierania plastikowych nakrętek celem pomocy podopiecznym Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich. Nasi wolontariusze nie tylko sami zbierali, ale zaangażowali w działanie także swoje rodziny i środowisko lokalne.

 

20) W czerwcu nastąpiło podsumowanie działalności naszego klubu. Wszyscy wolontariusze otrzymali pamiątkowe serduszka. Wspólne pieczenia kiełbasy i radosna atmosfera przy ognisku były miłym akcentem podsumowującym nasze pr