Publiczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Bardzicach

 • Kalendarium

  Środa, 2018-12-12

  Imieniny: Ady, Aleksandra

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 330581
  • Do końca roku: 19 dni
  • Do wakacji: 191 dni

"Nasza Niepodległa" - wieczornica patriotyczna w naszej szkole.

"Nasza Niepodległa" - wieczornica patriotyczna w naszej szkole.

23 listopada 2018 roku w naszej szkole odbyła się wieczornica patriotyczna "Nasza Niepodległa". W tej niezwykłej uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Kowala Pan Dariusz Bulski, Ks. proboszcz Parafii Bardzice Edward Czech, Przewodniczący Rady Gminy Kowala Pan Dariusz Chruślak, radna z obwodu wyborczego Bardzice pani Krystyna Grzyb, wieloletni radny i były Przewodniczący Rady Gminy Kowala Pan Tadeusz Marczykowski, Rada Rodziców działająca przy PSP Bardzice z przewodniczącą Panią Joanną Kleczaj na czele, Prezesi Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Panowie: Aleksander Sawaryn oraz Kamil Woźniak, Stowarzyszenia z miejscowości Chomentów Szczygieł, Gębarzów, Józefów, przewodniczący Stowarzyszeń: Pani Aneta Matysiak, Pan Rafał Morawski, sołtysi sołectw Bardzice, Grabina, Gębarzów, druhowie z OSP Bardzice reprezentowani przez prezesa Druha Józefa Pajka, emerytowani nauczyciele, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz zaproszeni rodzice i uczniowie.

Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie zebranych gości powitał dyrektor szkoły Pan Arkadiusz Bazydło, który przypomniał rys historyczny odzyskania niepodległosci przez Polskę. W dalszej części uczniowie naszej szkoły przedstawili program słowno-muzyczny pt.: "Pociąg do niepodległości". Po wystąpieniu uczniów głos zabrał Wójt Gminy Kowala Pan Dariusz Bulski, który podziękował za zaproszenie. Podkreślił również jak ważne dla społeczności lokalnej są takie spotkania - pełne patriotyzmu, prawdziwej lekcji historii i miłosci do ojczyzny.

Dyrektor szkoły Pan Arkadiusz Bazydło podziękował Panu Tadeuszowi Marczykowskiemu za 16 letnią społeczna pracę na rzecz szkoły i środowiska szkolnego.

Kolejną cześcią naszej wieczornicy było spotkanie z mieszkańcem Lwowa. Pan Aleksander Sawaryn - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich opowiadał o polskim Lwowie z okresu przedwojennego oraz w jaki sposób znalazł się w Radomiu.

Serdeczne podziękowania składamy uczniom biorącym udział w wieczornicy oraz Paniom: Danucie Bazydło za przygotowanie i reżyserię programu oraz Anecie Podgórskiej za scenografię.